Cinema Digital utgis av: DigiFront AS

Cinema er Norges ledene film og kino magasin. Bladet distribueres nå også rent digitalt.

Ønsker du å eksponere dine produkter i en interaktiv, dynamisk og responsiv utgave av bladet Cinema?

Ta kontakt med oss på salg@digifront.biz

Cinema Digital Utgave produseres og gis ut av

DigiFront AS
Postboks 18
1335 Snarøya

Abonnement og tjenester knyttet til Cinema Digital leverer av Digifront AS

Cineme Utgiver:

Cinema Forlag AS
Sandakerveien 20 G
0473 OSLO
+47 900 20 274