DEN SIKRESTE MÅTENå få folk opp av godstolen og inn på kino er å lage film om våre helter. Oppdagere og krigshelter har vært sikre kort. Vi har hatt Max Manus , Kongens nei , Dentolvte mann, Kon -Tiki og nå til jul kommer So nja som følges opp av A m u n d se n i februar.

Den nære historien har vært med på å forme oss og skape vårt selvbilde. Filmene er viktige fordi de når ut til det store publikum på en helt annen måte enn det andre masse medier gjør. Med tiden blir avstanden større og gir rom for et mer kritisk lys.

Felles for alle disse filmene er at de handler om og er regissert av menn. Derfor er det ekstra spennende med So nja som er regissert av Anne Sewitsky og som har to kvinnelige manus forfattere. Vi er mange som ser frem til Sewitskys film om Sonja Henie –tidenes største norske stjerne som både erobret olympiske gullmedaljer og Hollywood

I det hele tatt har filmåret 2018 vært godt for alle som elsker film og kino. Det siste året har vi fått en rekke nye kinoer – kinobesøket når nye høyder og folk strømmer til festivalene. Det er bare å glede seg til filmåret 2019.

 

Godt nytt filmår!