FORVENTINGENE har vært høye til László Nemes’ neste film etter debuten Sauls sønn , som vant både Oscar og Golden Globe for beste fremmedspråklige film, samt flere priser i Cannes. Der den første filmen utspilte seg i en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig, har han lagt handlingen i Solnedgang i Budapest til den ungarske hovedstaden rett før utbruddet av den første verdenskrigen. Hit kommer den unge kvinnen Irisz Leiter, som i filmens begynnelse søker jobb i en fasjonabel hatte forretning som bærer hennes familienavn. Hun er imidlertid mer opptatt av å lete etter sin bortkomne bror, og med dette vikler hun seg inn i de brutale omveltningene som preger den østlige hovedstaden for detøsterriksk-ungarske riket.

Nemes og hans fotograf Mátyás Erdély har holdt på det filmatiske uttrykket fra Sauls sønn , hvor kameraet følger hovedkarakterens bevegelser tett og klaustrofobisk gjennom de dramatiske begivenhetene. I debuten skapte dette intens innlevelse i hoved personens paniske opplevelser i konsentrasjonsleiren, men det fungerer ikke like godt i en film som forsøker å gape over langt flere handlingslinjer, hendelser og innspillings steder. Det er svært vanskelig å følge med på den nærmere to og en halv time lange filmens mange forflytninger og vende punkter, og vi ikke blir heller ikke godt nok kjent med hovedkarakterens beveggrunner til å forstå om vi er ment å dele denne for virringen med henne.

Regissør Nemes skal i utgangspunktet berømmes for at han holder på sin særegne og kompromissløse fortellerstil, og teknisk sett er Solnedgang i Budapestså absolutt imponerende. Men Sauls sønn var formodentlig også et resultat av en oppsiktsvekkende evne til å gjøre produksjonsmessige begrensninger til narrativt fortrinn. Etter dens suksess kan det virke som filmskaperen har fått for mange muligheter å boltre seg i, og med dette har mistet det nød vendige fokuset på historien han skal fortelle. Muligens vil han være tjent med å igjen arbeide innenfor snevrere rammer neste gang.

NAPSZÁLLTA UNGARN/FRANKRIKE 2018
REGI: László Nemes
MED: Juli Jakab, Susanne Wuest, Urs Rechn, Vlad Ivanov, Evelin Dobos, Björn Freiberg, Levente Molnár
PREMIERE: 08.03.2019