”SKUESPILLEREN” som hadde samlet flest stemmer var en schäferhund som het Rin-Tin-Tin. Den hadde vært stjerne i populære filmer som A Dog of t h e Regim e n t og Jaws of St ee l . Styret i Academy of Motion Picture Arts and Sciences mente imidlertid at å gi den første Oscar-statuetten til en hund ikke ville være med på å bygge opp om prisens seriøsitet. Derfor valgte de i stedet å gi Oscar for beste skuespiller i 1929 til Emil Jannings. Jannings fikk prisen for rollene som bankmann i Th e Way of A ll F les h !927), og for rollen som storhertug Sergius Alexander i Th e La st Co m m a n d (1928).

I ettertid ville det ha tatt seg bedre ut å gi schäferhunden Rin-Tin-Tin Oscar-statuetten. Oscarvinneren Emil Jannings endte sin karriere som nazist og ivrig propagandist for Adolf Hitler. Med andre ord, Oscar-styret snøt en tysk schäferhund for prisen og ga den i stedet til en nazipuddel.