Flere kvinner i de ledende posisjonene er viktig for å oppnå full likestilling og reelle
endringer i maktstrukturene i bransjen.

Filmmillionene ble likt fordelt mellom kvinner og menn, viser 2018-tallene fra Norsk filminstitutt.

IKKE ALLE HAR VÆRT like entusiastiske for Norsk filminstitutts satsing på en kvinneandel på femti prosent innen 2020. Målsettingen ble oppnådd i 2018. Flere kvinner i de ledende
posisjonene er viktig for å oppnå full likestilling og reelle endringer i maktstrukturene i bransjen.

Målsettingen ble oppnådd i 2018 ved hjelp av kvotering av prosjekter med kvinner i ledende posisjoner både foran og bak kamera. Kvoteringen gjør at flere kvinner har fått filmmidler. Kvinneandelen har gått opp på flere områder, konstaterer Norsk filminstitutt i sin rapport. Kvinneandelen i hovedroller for spillefilmer i 2018 er 52,5 prosent, opp fra 27 prosent i 2017.

Mange har fryktet at kvotering kunne gå ut over kvaliteten på filmene. Lite tyder på at det har blitt resultatet. Norske filmer solgte mer enn tre millioner billetter i 2018 og samtidig oppnådde norske filmer en markedsandel på over 25 prosent – kvotering har med andre ord på ingen måte slått negativt ut for kinobesøket.