Norske sex-scener – hva forteller de oss?

Norske sex-scener – hva forteller de oss?

HVA EN SEXSCENE erbehøver nødig en intro duksjon, men hvorfor finnes de i så mange filmer? Sex er en naturlig del av menneskers liv, og om man da ønsker å formidle et annet menneskes liv på omkring 1 time og 40 min ut ter, kan seksualiteten avsløre mye, og igjen føre...